אודות "אות והדר"

הכל התחיל לפני 18 שנה בחדר קטן בישיבה, בזמנים של ‘בין הסדרים’. על מנת לנצל את הזמן כראוי, התחלתי ללמוד את הלכות כתיבת הסת”ם.

צורת האותיות השחורות כתובות בסדר מופתי על קלף בוהק משכה אותי כמגנט. הדיוק הרב הנדרש, מגוון ההלכות הכרוכות סביב רק הגבירו את סקרנותי לדעת עוד ועוד. ב’בין הזמנים’ התחלתי ללמוד בפועל את כתיבת הסת”ם ואת רוב זמני השקעתי באימונים ותרגולים.

 

מגילת אסתר ראשונה הושלמה לאחר שנה ולאחריה עוד כמה מגילות. לאחר חתונתי התחלתי את לימודי הרבנות בכולל, כדי להתפרנס כתבתי מזוזות מהודרות והביקוש הלך וגדל.

לאחר יותר מחמש שנות לימודי רבנות, קיבלתי הסמכה לרב שכונה ובהמשך הוסמכתי לרב אזורי.

בסיעתא דשמיא יחד עם לימודיי הביקוש הלך וגבר ולא עמדתי בקצב ההזמנות. התחלתי לחפש סופרים יראי שמים שימכרו לי מתוצרתם.

מהר למדתי שתחום הסת”ם הינו שוק פרוץ מאוד. היצע ענק של תפילין ומזוזות מסתובב ועובר מיד ליד, אך למצוא את המושלם והמהודר קשה מאוד. מקור המזוזה לא תמיד ידוע, וגם כשידועה זהות הסופר הרי שישנם יראי שמים שכתיבתם אינה יפה וישנם שכתיבתם יפה אך יראת השמים מהם והלאה. סוחרים שאינם מתמצאים בהלכות הרבות ‘דוחפים’ סחורה מפוקפקת לאנשים המחפשים לשלם בזול ועמך ישראל תמים ולא תמיד יודע את אשר לפניו.

 • • •

בשנת תש”ס (2010) יצאתי לשליחותו של הרבי מליובאוויטש לעיר כפר סבא, התמניתי לרב קהילת חב”ד בשכונת ‘הראשונים’ בכפר סבא. בד בבד פתחתי חנות לתשמישי קדושה, והחלטתי להעלות את מודעות הכשרות המהודרת בסת”ם ככל אשר אוכל. מפה לאוזן עברה השמועה וכיום מוסדות רבים, בתי חולים, משרדים, ורוב בתי חב”ד בארץ הקודש ובעולם מזמינים דרך “אות והדר” את כל צורכי הסת”ם שלהם.

במסגרת עבודתי אני נתקל בסחורות מגוונות ולא פעם נדהם לראות איך סת”ם שהינו דיעבד שבדיעבד משווק כמהודר. יחד עם שליחותי בעיר כפר סבא אני חש שספר תורה, תפילין או מזוזה יהיו כשרים לכתחילה ומהודרים בתכלית ההידור זה חלק בלתי נפרד מהשליחות שלי.

באתר זה, באמצעות טופסה מיוחד (הקישו כאן) הנגשתי את אפשרות הזמנת הסת”ם דרך “או והדר” לנוחה, פשוטה ובהירה בכל שעות היממה.

אשמח לשרת אתכם.

הרב אלעד כהן